Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy


Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport
 • dyplomy, świadectwa szkolne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • świadectwa pracy,
 • dokument (do wglądu) o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada (orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności).
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS