Dokumenty wymagane do rejestracji osób po zatrudnieniu w krajach UE/ EOG


Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 • dokument U1/formularz E301 lub wszelkie inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą,
 • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby, które były zatrudnione w :

 • Wielkiej Brytanii - dostarczają druk P-60, P-45, pierwszy i ostatni payslep (oryginał i ksero). Należy również pobrać ze strony internetowej  i wypełnić wniosek w języku angielskim - strona internetowa www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf
 • Irlandii -  dostarczają  druk P-60 , P-45 , pierwszy i ostatni payslep (oryginał i ksero). Należy również pobrać ze strony inetrnetowej i wypełnić wniosek - strona internetowa www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/E301.pdf
 • Holandii - dostarczają sofi numer, kontrakt, pierwszy i ostatni payslep (oryginał i ksero), po zakończeniu pracy tzw. "świadectwo pracy" oraz pobrany ze strony internetowej i wypełniony wniosek - strona internetowa www.uwv.nl/Internationaal/zagranica.aspx
 • Norwegii - dostarczają informacje o dochodach podczas pracy w Norwegii, pierwszy i ostatni payslep oraz wypełniony druk przez norweskiego pracodawcę  NAV 04-02.03 Bekreftelse pa ansettelsesforhold.

Osoby rejestrujące się po pracy za granicą w innych państawach UE lub EOG w przypadku braku formularza U1/E-301 dostarczają inne dokumenty, które są w ich posiadaniu i z których wynika okres zatrudnienia, bądź okres opłacania składek. 
Osoby ubiegajace się o zasiłek transferowy muszą dostarczyć formularz U2 (dawne E303, który jest potwierdzeniem nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w UE). W przypadku zatrudnienia w krajach EWG nadal obowiązuje formularz E303.

Wszystkie osoby starające się o przynanie zasiłku po pracy za granicą oprocz ww. dokumentów dostarczają dokumenty wykazane w zakładce "Dokumenty wymagane do rejestracji" , wypełniony wnisek o przynanie zasiłku z tytułu bezrobocia i oświadczenie dla osób powracających z zagranicy, które to znajdują się na stanowisku informacji PUP w Bełchatowie bądź  do pobrania i wydrukowania w tabeli poniżej.

W przypadku wystąpienia niejasności, bądź też wątpliowści należy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, tel. 42 633-49-09 wew. 172.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Oświadczenie dla osób powracających po pracy z zagranicy z UE, EOG i Szwajcarii.pdf 25-05-2018 236,38 kB 208
Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu bezrobocia.pdf 25-05-2018 152,52 kB 145
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS