Etapy rekrutacji


Najczęściej stosowane etapy rekrutacji to:
1. WSTĘPNA SELEKCJA
Etap pierwszy rekrutacji odbywa się bez bezpośredniego udziału kandydatów. Na tym etapie następuje zebranie aplikacji, życiorysów zawodowych (CV), listów motywacyjnych i innych wymaganych przez firmę dokumentów.
2. WYWIAD KOMPETENCYJNY
Najlepsi kandydaci, spełniający wymagania formalne, otrzymują zaproszenie do drugiego etapu, jakim może być test językowy lub merytoryczny lub/oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której stosowane są testy psychometryczne i osobowościowe.
3. ASSESSMENT CENTRE
Do kolejnego etapu przechodzi tylko kilku najlepszych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne i kompetencyjne. Na tym etapie rekrutacji ma miejsce rozmowa z najwyższym kierownictwem firmy albo Assessment Centre. Wówczas najczęściej zapada decyzja o zatrudnieniu.

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS