III etap rekrutacji - Błędy popełniane podczas Assessment Centre


Błędy popełniane podczas  Assessment Centre:

• narzucanie pozostałym uczestnikom swojego punktu widzenia - nie staraj się za wszelką cenę kierować całym zespołem, przedstaw sugestie i wnioski dotyczące zadania i zapytaj innych o opinię;
• unikanie odpowiedzi oraz odmowa wystąpienia przed słuchaczami to rzeczy, których należy się wystrzegać - pamiętaj o aktywności i współpracy z pozostałymi osobami;
• przerywanie wypowiedzi uczestników -  poczekaj, aż dany uczestnik skończy omawiać wnioski oraz rozwiązania i dopiero wtedy przejmij inicjatywę;
• sprawdzanie reakcji asesora - nie zerkaj co chwilę na asesora, by zbadać jego reakcję na wypowiedź;
• bierność podczas spotkania - bądź aktywny, zadawaj pytania, konsultuj się z pozostałymi uczestnikami, nie przejmuj roli obserwatora, taka postawa może pozbawić nas szansy na zdobycie pracy;
• brak interakcji z pozostałymi uczestnikami - zadbaj o komunikację z pozostałymi uczestnikami spotkania, rozmawiaj z nimi, bądź otwarty na dyskusję;
• nadmierne zmęczenie (ziewanie i okazywanie znużenia) -  odpocznij, by osiągnąć jak najlepsze wyniki w trakcie spotkania;
• zbyt swobodne podejście  - bądź punktualny i przestrzegaj ustalonych reguł, podczas sesji nie korzystaj z telefonu komórkowego, pamiętaj o odpowiedniej mowie ciała - nie podpieraj głowy łokciami, nie rozsiadaj się na krześle - zachowuj się profesjonalnie, słuchaj rozmówców i bądź uważny, żartuj z umiarem.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS