III etap rekrutacji - Assessment Centre


Proces rekrutacyjny nie zawsze kończy się na rozmowie, bardzo prawdopodobne jest, że zostaniemy zaproszeni przez pracodawcę na Assessment Centre (AC) - na język polski skrót ten tłumaczony jest jako ośrodek oceny, centrum oceny. Jest to metoda stosowana głównie przez koncerny międzynarodowe i firmy konsultingowe w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na jej ostatnim etapie. Jednakże techniki Assessment Centre cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców. Jest to metoda selekcyjna, podczas której kandydaci poddawani są serii indywidualnych lub grupowych ćwiczeń treścią nawiązujących do zadań typowych na danym stanowisku. Na tym etapie rekrutacji ma miejsce rozmowa z najwyższym kierownictwem firmy albo Assessment Centre. Zespół wyszkolonych osób oceniających (asesorzy) dokonują oceny i biorą pod uwagę zdefiniowane wcześniej kryteria (kompetencje) charakterystyczne dla danego stanowiska. Sprawdza się praktyczne umiejętności kandydata, oceniany jest jego potencjał: konkretne kompetencje, umiejętności miękkie, psychospołeczne, które są niezbędne do wykonywania powierzonych zadań na stanowisku o jakie ubiega się osoba badana. Wszystko to daje pracodawcy możliwość lepszego poznania kandydatów. Do tego etapu przechodzi tylko kilka najlepszych osób, które spełniają wszystkie wymogi formalne i kompetencyjne. Wówczas najczęściej zapada decyzja o zatrudnieniu. Największą zaletą AC jest wysoka trafności i rzetelność, a minusem - wysoka cena. Dlatego tę metodę stosuje się najczęściej podczas rekrutacji osób na stanowiska kierownicze.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS