II etap rekrutacji - testy w rozmowie kwalifikacyjnej jako dodatkowe źródło wiedzy o kandydacie


Jedną z metod selekcji pracowników, stosowaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej są testy, dzięki którym pracodawca chce sprawdzić umiejętności, zdolności i cechy osobowości przydatne na danym stanowisku pracy. Są to narzędzia wystandaryzowane, dzięki którym osoby rekrutujące są w stanie wyróżnić tych, którzy odpowiadają wymaganiom. Testy psychometryczne mają dać niezależny, wiarygodny obraz talentów, cech osobowości i umiejętności kandydata. Pokazują także jak kandydat radzi sobie z pewnymi zadaniami, ze stresem, jak postępuje w określonych sytuacjach. Za pomocą testów osobowości określane są nasze rozmaite właściwości: jakie mamy relacje z innymi, jaki jest nasz styl pracy, motywacja i determinacja, samoocena, temperament oraz ogólny obraz naszej osoby.  Obecnie w selekcji kandydatów coraz większą wagę przywiązuje się do tzw. "inteligencji emocjonalnej", która jest miarą umiejętności radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami. Testy jako elementy procesu rekrutacji są zróżnicowane nie tylko ze względu na cel badania, lecz także na formę. Niektóre składają się z pytań jednego typu, np. testy jedno- lub wielokrotnego wyboru, inne łączą kilka rodzajów, np. pytania numeryczne czy przestrzenne (diagramy). Sesja testowa może trwać nawet kilka godzin, a jej długość jest zwykle dobrana tak, aby sprawdzić tempo naszej pracy i umiejętność zarządzania czasem. Nie ma jednego skutecznego sposobu przygotowania się do wypełniania testów. Jeżeli wiemy, jakiego rodzaju testów możemy się spodziewać, warto poćwiczyć rozwiązywanie podobnych zadań (np. w specjalnie przygotowanych publikacjach bądź w Internecie), a tym samym oswoić się z samą procedurą. W tej sytuacji warto także przećwiczyć słownictwo (po polsku i w języku obcym) związane ze stanowiskiem, na które aplikujemy, oraz przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości z danej dziedziny. Wskazówki do wypełnienia testów:

- zachowaj spokój i opanowanie,

- przeczytaj dokładnie instrukcję i zapoznaj się ze sposobem wypełnienia testu,

- przed zapoznaniem się z proponowanymi odpowiedziami upewnij się, że rozumiesz, o co chodzi w pytaniu,

- niektóre testy mogą mieć ograniczenia czasowe, dowiedz się ile masz czasu na poszczególne zadania,

- wykorzystaj cały czas przydzielony na wykonanie testu, sprawdź odpowiedzi, uzupełnij opuszczone pytania,

- staraj się odpowiadać bez długiego zastanawiania, zwykle pierwsza spontaniczna odpowiedź jest najlepsza; badane są indywidualne cechy osobowe człowieka, dlatego też najważniejsza jest odpowiedź szczera, zgodna z Twoim wewnętrznym przekonaniem,

- nie trać czasu na zastanawianie się nad odpowiedzią na pytanie, które wydaje się zbyt trudne, po prostu przejdź do następnego.

 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS