Wykaz zaplanowanych porad grupowych oraz spotkań informacyjnych na II kwartał 2021


Wykaz zaplanowanych porad grupowych oraz spotkań informacyjnych na II kwartał 2021

* „Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych” – grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w  Bełchatowie
Realizacja spotkania: 08.04.2020r., godz. 09.00, liczba miejsc: 7
Cel spotkania: Omówienie możliwości rozwoju oraz zdobycia zawodu i dodatkowych kwalifikacji za pośrednictwem urzędu pracy oraz innych instytucji (projekty unijne, bezpłatne szkoły).

* „Motywacja do poszukiwania zatrudnienia i zmiany postaw na rynku pracy” – grupowa porada zawodowa realizowanaw PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 13.04. 2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 7
Cel zajęć: Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Motywacja i jej znaczenie w podejmowaniu działań zmierzających do aktywności zawodowej. Poznanie źródeł własnej motywacji: motywy, potrzeby i wartości. Planowanie i wyznaczanie celów. Znaczenie pozytywnego myślenia i optymizmu w powrocie na rynek pracy.

* „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy” – grupowa informacja zawodowa realizowanaw PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 15.04. 2021r., godz. 09.00,liczba miejsc: 7
Cel spotkania: Omówienie form pomocy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy; zasady finansowania aktywnych form oraz możliwości zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy.

* „Autoprezentacja – przygotuj się do spotkania z pracodawcą” – porada grupowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć: 19.04.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 7
Cel zajęć: Przygotowanie się do zaprezentowania pracodawcy własnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i umiejętności, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

* „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne” –porada grupowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć: 11.05.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 7
Cel zajęć:Rola i znaczeniedokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy, zasady pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego uwzględniające obowiązujące przepisy. Poznanie różnych sposobów przedstawiania doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i umiejętności.

* „Bariery w poszukiwaniu zatrudnienia” - grupowa porada zawodowa realizowanaw filii PUP w Zelowie
Realizacja spotkania: 12.05.2021r., godz. 09.00,liczba miejsc: 6
Cel spotkania: Analiza najczęściej stosowanych metod poszukiwania pracy, a także zidentyfikowanie barier utrudniających podjecie zatrudnienia.

* „Aktywna mama” - grupowa informacja zawodowa realizowanaw PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 18.05. 2021r., godz. 09.00,liczba miejsc: 7
Cel spotkania: wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy oraz zapoznanie z ogólną sytuacją na rynku pracy; przekazanie informacji o podstawowych usługach urzędu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla osób opiekujących się dziećmi - w świetle obowiązujących przepisów; przekazanie informacji o programach oraz instytucjach realizujących usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy.

* „Pakiet przydatnych rozwiązań w problemach zawodowych kobiet długotrwale bezrobotnych - grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć:24.05.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 7
Cel zajęć: Wskazanie uczestniczkom spotkania możliwości rozwiązywania problemów zawodowych oraz motywowanie ich do aktywności na rynku pracy.

* „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy” – grupowa informacja zawodowa realizowanaw PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 09.06. 2021r., godz. 09.00,liczba miejsc: 7
Cel spotkania: Omówienie form pomocy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy; zasady finansowania aktywnych form oraz możliwości zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy.

* „Wykorzystanie komputera w procesie poszukiwania pracy - grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć: 14.06.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 7
Cel zajęć: Zapoznanie uczestników spotkania z możliwością wykorzystania komputera w procesie poszukiwania pracy.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS