Wykaz zaplanowanych porad grupowych oraz spotkań informacyjnych IV kwartał 2021r.


* „Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący znalezienie zatrudnienia” – grupowa porada zawodowa – zajęcia realizowane w  PUP w Bełchatowie.
Realizacja zajęć: 01.10.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel porady: Nabycie przez uczestników umiejętności planowania i aktywności na rynku pracy, zwiększenie motywacji do działania, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, pokonywanie barier w procesie poszukiwania pracy, nauka poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

* „Poszukiwanie pracy w pigułce”  – grupowa porada zawodowa – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.
Realizacja zajęć: 04.10.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel porady: Przygotowanie się do aktywności na rynku pracy poprzez budowanie motywacji i pozytywnego nastawienia, zaplanowanie działań, poznanie i pokonywanie barier w poszukiwaniu pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

* „Możliwości finansowania działalności gospodarczej” –   grupowa informacja zawodowa dla osób rozważających otworzenie działalności gospodarczej –  zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
Realizacja zajęć: 05.10.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel zajęć: Zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania działalności gospodarczej. (zaproszenie na zajęcia przedstawiciela lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich w Bełchatowie).

* „Lokalne rynki pracy w województwie łódzkim”–  grupowa informacja zawodowa –  zajęcia realizowane w  PUP.
Realizacja zajęć: 06.10.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel zajęć: poznanie źródeł  informacji o rynku pracy, ogólna charakterystyka powiatu bełchatowskiego i lokalnego rynku pracy.

*  „Wyznaczanie celu i planowanie działania”  – grupowa informacja zawodowa –  zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
Realizacja spotkania: 03.11.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel spotkania: Zwiększenie umiejętności określania swoich celów, zapoznanie z etapami realizowania celu, wskazówki do planu działania i planowanie działania.

* „Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy” –  grupowa porada zawodowa – zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
Realizacja spotkania: 04.11. 2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel porady: Porada ma na celu przygotowanie uczestników do zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pisania dokumentów aplikacyjnych).

* „Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała” – grupowa porada zawodowa  –  zajęcia realizowane w filii PUP w Zelowie. 
Realizacja zajęć:  05.11.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 8
Cel zajęć: Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej).

* „Aktywna mama” –  grupowa informacja zawodowa –  zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
Realizacja spotkania:08.11.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel spotkania: wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy oraz zapoznanie z ogólną sytuacją na rynku pracy; przekazanie informacji o podstawowych usługach urzędu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla osób opiekujących się dziećmi - w świetle obowiązujących przepisów; przekazanie informacji o programach oraz instytucjach realizujących usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy

* „Wykorzystanie komputera w procesie poszukiwania pracy –  grupowa informacja zawodowa dla osób, które powinny podnieść swoje cyfrowe kompetencje –  zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
Realizacja zajęć:  01.12.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel zajęć: Zapoznanie uczestników spotkania z możliwością wykorzystania komputera w procesie poszukiwania pracy.

* „Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne” – grupowa informacja zawodowa – zajęcia realizowane w  PUP w Bełchatowie.
Realizacja zajęć: 02.12.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 10
Cel zajęć: Omówienie zakresu i form działania instytucji publicznych i niepublicznych, stowarzyszeń czy organizacji, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób niepełnosprawnych.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS