Wykaz zaplanowanych porad grupowych oraz spotkań informacyjnych III kwartał 2021


* „Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne” - grupowa porada zawodowa realizowana w  PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć: 06.07.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 5
Cel zajęć: Rola i znaczenie dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy, zasady pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego uwzględniające obowiązujące przepisy. Poznanie różnych sposobów przedstawiania doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i umiejętności.

* „Trening odpowiedzi na pytania zadawane przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej” –  grupowa porada zawodowa realizowana w  PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 13.07.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel zajęć:  Przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą oraz do pytań zadawanych przez specjalistów ds. rekrutacji, analiza błędów popełnianych w trakcie rozmowy, uświadomienie korzyści jakie można osiągnąć przygotowując się starannie do spotkania z pracodawcą.

* „Aktywna mama” - grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 20.07.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel spotkania: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy oraz zapoznanie z ogólną sytuacją na rynku pracy; przekazanie informacji o podstawowych usługach urzędu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla osób opiekujących się dziećmi - w świetle obowiązujących przepisów; przekazanie informacji o programach oraz instytucjach realizujących usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy

* „Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała” – grupowa porada zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć:  23.07.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel zajęć: Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej).

* „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 26.07.2021., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel spotkania: Omówienie form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy, zasady finansowania aktywnych form oraz możliwości zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy.

* „Motywacja do poszukiwania zatrudnienia i zmiany postaw na rynku pracy” – grupowa porada zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja spotkania: 03.08.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel zajęć: Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Motywacja i jej znaczenie w podejmowaniu działań zmierzających do aktywności zawodowej. Poznanie źródeł własnej motywacji: motywy, potrzeby i wartości. Planowanie i wyznaczanie celów. Znaczenie pozytywnego myślenia i optymizmu w powrocie na rynek pracy.

„Wyznaczanie celu i planowanie działania”  – grupowa informacja zawodowa realizowana w filii PUP w Zelowie
Realizacja spotkania: 04.08.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel spotkania: Zwiększenie umiejętności określania swoich celów, zapoznanie z etapami realizowania celu, wskazówki do planu działania i planowanie działania.

* „Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych” – grupowa informacja zawodowa realizowana w PUP w Bełchatowie
Realizacja zajęć: 02.09.2021r., godz. 9.00, liczba miejsc: 5
Cel zajęć: Wskazanie uczestniczkom spotkania możliwości rozwiązywania problemów zawodowych oraz motywowanie ich do aktywności na rynku pracy.

* „Metody i etapy rekrutacji” – grupowa informacja zawodowa realizowana  PUP w Bełchatowie                          
Realizacja spotkania: 21.09.2021r., godz. 09.00, liczba miejsc: 5
Cel spotkania: Omówienie form pomocy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy; kształtowanie aktywnej postawy na rynku pracy pracy.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS