Poradnictwo indywidualne na odleglość


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi informuje o możliwości korzystania z usług informacji i poradnictwa zawodowego na odległość. Osoby szukające lub zmieniające pracę mogą zasięgnąć porady doradców zawodowych nie wychodząc z domu. W ramach świadczonej usługi CIiPKZ oferuje  pomoc w zakresie:
- określenia indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych za pomocą testów (+ testów psychologicznych),
- przygotowania do poszukiwania pracy, w tym rozmowy kwalifikacyjnej,
- przygotowania i analizy dokumentów aplikacyjnych,
- wyboru lub zmiany zawodu,
- nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także informacji o szkołach kursach i szkoleniach,
- przygotowania do zakładania działalności godpodarczej.
Osoby zainteresowane poradnictwem zawodowym lub uzyskaniem informacji na odelgłość mogą przesłać wiadomość z opisem swojego problemu zawodowego na adres e-mail: centrum@wup.lodz.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu: 42 6630255, 42 6630273 lub 42 6630279.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS