Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt "Trzy kroki do kariery. Nauka - Praktyka - Praca" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, ktorego celem jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego na kierunku: asystent osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe:

- Asystent osoby niepelnosprawnej
- Kurs z zakresu języka migowego dla nauczycieli przedmiotow zawodowych oraz przeszkolenie z zakresu wyposażenia i sprzętu.

Szczególowe informacje na temat rekrutacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ks. Piotra Skargi 3, telefon: 44 648 63 53 lub 44 648 68 50.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS