Centrum Rozwoju Kompetencji


Informujemy, że w ramach współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetyczną  powołano Centrum Rozwoju Kompetencji.

Centrum Rozwoju Kompetencji to miejsce, które stwarza możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji oraz kompetencji pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców regionu łódzkiego.

W odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników związanych z energetyką konwencjonalną powstało miejsce, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zdobywać nowe umiejętności i wiedzę poprzez udział w kursach zawodowych, szkoleniach oraz warsztatach.

Powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji zainicjowane zostało podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetyczną i zostanie otwarte w Rogowcu we wrześniu 2021 roku.

W Centrum Rozwoju Kompetencji organizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowew następujących kierunkach:
Elektromechanik,
Technik automatyk,
Technik spawalnictwa,
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik informatyk,
Technik programista.

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:
- dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
- aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
- bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
- pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
- niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Ponadto w Centrum powstaje Branżowa Szkoła II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu, która będzie kształciła w zawodach:
- Technik automatyk
- Technik elektronik
- Technik spawalnictwa
- Technik mechanik

Szczegółowe zasady naboru  do szkoły i warunki uczestnictwa w kursach znajdują się na stronie internetowej https://crklodzkie.pl oraz pod numerem telefonu: (42) 291 9829, (42) 291 9795.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS