Wskazówki dotyczące pisania listu motywacyjnego


Wskazówki dotyczące pisania listu motywacyjnego:
- piszemy go w 1 osobie (np. „ukończyłem”, „zdobyłem”),
- jeżeli nie odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, a chcesz jedynie zgłosić chęć do pracy w danej firmie, koniecznie określ zakres obowiązków lub wymień interesujące Cię stanowisko,
- forma listu powinna być zwięzła, rzeczowa, czytelna - pisz konkrety, przytaczaj dowody,
- zakończ list formułką grzecznościową: "Z poważaniem"i podpisz się odręcznie,
- dopisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
- pod powyższym oświadczeniem również złóż czytelny podpis.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS