Rady dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych


Rady dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych:
1. Przed przystąpieniem do pisania CV i listu motywacyjnego trzeba dokonać szerszej analizy swojej wiedzy i umiejętności, wypisać swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pozazawodowe, osiągnięcia, zainteresowania, znajomość technik informatycznych, znajomości języka obcego, uprawnienia i certyfikaty, cechy charakteru.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny być zindywidualizowane i pisane pod konkretną ofertę pracy (gdy odpowiadamy na ogłoszenie) lub pracodawcę i stanowisko pracy (gdy bezpośrednio zgłaszamy się do pracodawcy).
3. Należy zapoznać się z profilem firmy – czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.
4
. W życiorysie można podawać jedynie prawdziwe fakty i realną ocenę posiadanych umiejętności, szczególnie w zakresie znajomość języka obcego i obsługi komputera.
5. Do dokumentów aplikacyjnych nie dołącza się kopii dyplomów, certyfikatów, referencji,– przedstawia się je w dalszym procesie rekrutacji.
6. Jeżeli oferta jest sformułowana w obcym języku, w tym samym pisze się aplikację.
7. Dokumenty powinny być napisane na komputerze, standardową czcionką, wydrukowane na białym bądź kremowym papierze. Ponadto powinny być czyste i estetyczne, bez błędów ortograficznych, gramatycznych i „literówek”. 
8. Życiorys wysyłany jest zawsze z listem motywacyjnym, ponieważ list jest przeważnie czytany jako pierwszy (przed CV).

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS