List motywacyjny


List motywacyjny jest dokumentem, który z założenia stanowi odpowiedź na pytania:
- dlaczego jesteś zainteresowany tą właśnie pracą?
- dlaczego uważasz, że jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko?
- jakie korzyści odniesie pracodawca zatrudniając właśnie Ciebie?

Struktura listu motywacyjnego
Ze względu  na treści, które powinny być zawarte w liście, standardowo dzielimy go na trzy akapity:

1. Wstęp, w którym wyjaśniamy, w jakim celu wysyłamy list oraz przedstawiamy źródło naszej wiedzy o wolnym stanowisku (np. „w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w ...”).

2. Rozwinięcie, które stanowi najważniejszą część listu – podkreślamy i rozwijamy tu bowiem te treści z CV oraz przedstawiamy te kwalifikacje i umiejętności, które predysponują nas do ubiegania się o pracę na danym stanowisku. Istotne jest w tym punkcie także, by wyjaśnić, w jaki sposób możesz bezpośrednio przyczynić się do sukcesu firmy, wymienić korzyści, jakie pracodawca może odnieść, zatrudniając Ciebie.

3. Zakończenie, w którym dziękujemy za poświęconą nam uwagę i deklarujemy chęć spotkania.

Co jeszcze musi zawierać list motywacyjny?
- dane personalne nadawcy (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) w lewym górnym rogu kartki, natomiast miejscowość i datę w prawym górnym rogu;
- nagłówek – tu wpisujemy dane adresata, czyli imię i nazwisko dyrektora/właściciela firmy, bądź osoby rekrutującej, nazwę i adres firmy.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS