Etapy przygotowania dokumentów aplikacyjnych


Przed przystąpieniem do pisania dokumentów aplikacyjnych należy przede wszystkim zebrać jak najwięcej informacji o sobie, ponieważ umożliwia to skonstruowanie dobrego CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę.

Etapy przygotowania dokumentów aplikacyjnych:
1. Znalezienie oferty pracy zgodnej z zainteresowaniami kandydata, jego kwalifikacjami, predyspozycjami i możliwościami zawodowymi.
2. Przeprowadzenie dokładnej analizy wybranej oferty – zgromadzenie wszelkich informacji na temat oferowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy. Taka analiza pozwoli na poznanie wymagań, jakie stawia pracodawca w obszarze m.in. kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, cech charakteru, umiejętność pracy w grupie).
3. Zebranie informacji dotyczących wybranej firmy, do której kandydat chce aplikować (profil działania firmy, jej kondycję na rynku, czy firma się rozwija, jakich fachowców potrzebuje, czy jest zainteresowana inwestowaniem w pracownika; źródłem informacji mogą być znajomi zatrudnieni w tym zakładzie, publikacje w mediach, Internecie, wydawnictwa reklamowe firmy, własny wywiad informacyjny i kontakt z pośrednikiem pracy.
4. Analiza własnych umiejętności, kwalifikacji, cech charakteru pod kątem adekwatności do oferty.
5. Napisanie życiorysu i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę.
6. Wysłanie przygotowanych dokumentów na adres wskazany w ogłoszeniu.

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS