Aktualna klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji


Aktualna klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS