Dokumenty aplikacyjne


Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługują się osoby poszukujące pracy. Nie zawsze muszą one wyglądać tak samo, jednak podlegają pewnym standardom, których należy przestrzegać, gdyż są to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego. Ich celem jest głównie zainteresowanie potencjalnego pracodawcy kandydatem, gdyż nie mogąc spotkać się ze wszystkimi chętnymi – na ich podstawie dokonuje wstępnej selekcji. Pracodawca powinien być przekonany, że jego obecne potrzeby kadrowe może zaspokoić dana osoba poprzez oferowane kwalifikacje, wiedzę oraz szeroko rozumiane kompetencje. Dobrze przygotowany życiorys i list motywacyjny są świadectwem dokonań zawodowych, dokumentami prezentującymi całą karierę zawodową.

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS