Wysokość świadczeń pieniężnych


Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2021 r.)
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
 
 • podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1):
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


1.240,80 
974,40


 • obniżony (80%) (art. 72. ust. 2):
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku


992,70
779,60


 • podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3):
 • w okresie pierwszych 90 dni
 • w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 


 1.489,00
1.169,30

 
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku (art. 41 ust. 3) 1.489,00
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku (art. 53g ust. 1) 1.489,00
stażu - 120 % zasiłku (art. 53 ust. 6) 1.489,00
kontynuowania nauki - 100% zasiłku (art. 55 ust. 1) 1240,80
studiów podyplomowych - 20% zasiłku (art. 42a ust. 5) 248,20
3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 48 ust. 1)
620,40
 
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS