Stypendium z tytułu podjęcia nauki


Warunki otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Bełchatowie podjęła dalszą naukę:

 • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
 • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Wysokość stypendium:

100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

 • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
 • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
 • do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium
Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia w którym podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. 
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uzależnia przyznanie stypendium od posiadanych środków finansowych na ten cel. 
Dla bezrobotnych
Kalendarium
Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS