Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub co najmniej jednym dzieckiem niepełnosoprawnym do 18 roku życia lub osobą zależną


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przyznawana jest na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz.1100 z późn. zm.)

W 2021 roku koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną w pierwszej kolejności przyznawane będą  osobom bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, które zostały skierowane na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie. Refundacji podlegać będą faktycznie poniesione koszty opieki do wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy, miesięcznie  na każde dziecko/osobę. 

Szczegółowe informacje dotyczące opieki nad dzieckiem/osobą  dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 25  lub pod numerem telefonu  044 631-40-57. 
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 15

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS