Agencje zatrudnienia


Agencje Zatrudnienia mogą świadczyć usługi w zakresie:

 •  pośrednictwa pracy

-  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- poza granicami kraju

 • doradztwa personalnego
 • poradnictwa zawodowego
 • pracy tymczasowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS