Informacje ogólne


Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie.

Jak otrzymać stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostaje przyznane przez odpowiednie instytucje orzekające na wniosek osoby zainteresowanej. Są nimi powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja o charakterze odwoławczym)

Wyodrębnione są trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką,
 • lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką

Wniosek o nadanie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w :

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów

tel. 44 739-48-07

email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

adres EPUAP: /pcprbelchatow/Skrytka_ESP

https://pcpr.powiat-belchatowski.pl/

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS