Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 251 (strona 5/17)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych PUP Bełchatów Roboty publiczne - archiwalne od 01-02-2016
do 27-07-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Wydawanie wniosków o bon szkoleniowy 2016 r. PUP Bełchatów 10 Szkolenia - archiwalne od 25-01-2016
do 16-12-2016
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów 75 Staże - archiwalne od 01-02-2016
do 08-08-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (II/16) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - 06-24.06.2016r. PUP Bełchatów 14 Szkolenia - archiwalne od 06-06-2016
do 24-06-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
nabór wniosków o przyznanie jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
nabór wniosków wyposażenie/doposażenie st. pr. dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO (II/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-05-2016
do 16-05-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (III/16) PUP Bełchatów 34 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (III/16) PUP Bełchatów 23 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (III/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (IV/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (IV/16) PUP Bełchatów 34 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS