Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 318 (strona 15/22)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Poszukiwanie pracy w pigułce - 03.10.2017r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 03-10-2017
do 03-10-2017
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (IX/17) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-09-2017
do 15-09-2017
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (X/17) PUP Bełchatów 42 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-10-2017
do 16-10-2017
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (X/17) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-10-2017
do 16-10-2017
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (XI/17 PUP Bełchatów 40 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-11-2017
do 15-11-2017
Więcej
Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 09.07.2018r. Filia Zelów 14 Porady grupowe od 09-07-2018
do 09-07-2018
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (XI/17) PUP Bełchatów 16 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-11-2017
do 15-11-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 09.01.2018r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 09-01-2018
do 09-01-2018
Więcej
nabór wniosków w 2017r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 10/2017 PUP Bełchatów 18 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-10-2017
do 16-10-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 11/2017 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2017
do 15-11-2017
Więcej
Nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (XI/2017) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2017
do 15-11-2017
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VIII/17) PUP Bełchatów 40 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-08-2017
do 16-08-2017
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (XII/17) PUP Bełchatów 42 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-12-2017
do 08-12-2017
Więcej
Złożenie planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018 PUP Bełchatów 65 Prace społecznie użyteczne od 01-01-2018
do 31-01-2018
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2018 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 25 Staże od 12-02-2018
do 20-02-2018
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS