Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 528 (strona 1/36)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (II nabór) PUP Bełchatów 80 Staże - archiwalne od 06-03-2017
do 17-03-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór III) PUP Bełchatów 50 Staże - archiwalne od 03-04-2017
do 14-04-2017
Więcej
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2019 roku PUP Bełchatów 16 Roboty publiczne od 02-01-2019
do 31-05-2019
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej listopad/2018 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 06-11-2018
do 15-11-2018
Więcej
nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie dział. gosp. RPO WŁ(V/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-05-2016
do 16-05-2016
Więcej
nabór wniosków wyposażenie/doposażenie st. pracy z Funduszu Pracy PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-05-2016
do 16-05-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na rok 2016 PUP Bełchatów 70 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (VII-2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia PO WER (IX/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-09-2016
do 15-09-2016
Więcej
Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-06-2015
do 15-06-2015
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2021 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do 10-12-2021
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2021 r. PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do 30-11-2021
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (VI) w 2021 roku PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do 30-11-2021
Więcej
Złożenie planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych i PAI PUP Bełchatów Prace społecznie użyteczne od
do 31-01-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (2/2017) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2017
do 15-02-2017
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS