"Zostań Rockefellerem- zdobycie wiedzy nt. predyspozycji niezbędnych do bycia przedsiębiorcą"


Zajęcia warsztatowe odbędą się 14 i 15 września 2016 o godz. 9;00 w CIiPKZ w Piotrkowie Tryb. ul. Starowarszawska 4 
Zapisu na zajęcia można dokonać osobiście w Centrum przy ul. Starowarszawskiej 4 lub  telefonicznie pod numerami 44 649-60-87, 44 649-74-01
Program warsztatu obejmuje nastepujące zagadnienia:
- przedsiębiorczość i zachowania przedsiębiorcze a pojęcie kompetencji,
- szanse i zagrożenia prowadzenia własnej firmy,
- osobowość przedsiębiorcy - autodiagnoza pod kątem przedsiebiorczości.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS