Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - na tryb ciągły!!!


Informujemy, że ulega zmianie 14-dniowy termin ogłoszonego w dniu 15.06.2020 r. III naboru wniosków - NA TRYB CIĄGŁY. 

Powyższe dotyczy naboru wniosków o:
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych;
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników.
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS