ZMIANA DRUKU "OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY"


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że został zmieniony przez MPiPS druk "Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy  (..)". Nowy druk jest dostępny na stronie urzędu w zakładce dla PRACODAWCÓW, dokumenty do pobrania.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS