Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy!


Informujemy o organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursie "Kreator miejsc pracy", skierowanym do pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 roku. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma, duża firma przemysłowo-produkcyjna oraz duża firma handlowo-usługowa.

Kryteria, jakim podlegać będzie ocena złożonych prac to m.in.: wzrost zatrudnienia w firmie, rzetelność pracodawcy do zatrudniania osób w ramach umowy o pracę. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30 roku życia, z grupy 50+ oraz osób z niepełnosprawnością.

Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 maja br.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs. Formularz należy wysłać na adres konkurs@mpips.gov.pl, pocztą lub złożyć go osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa).

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Panią Magdaleną Górską, tel. 22 661-11-17, e-mail: magdalena.gorska@mpips.gov.pl

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS