Zawieszenie przyjmowania wniosków z KFS z dniem 09.02.2016 r.


 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 09.02.2016 r. zawiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wznowienia przyjmowania wniosków Urząd zamieści stosowną informację w siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS