Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy to osób, które przybyły do Polski z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwy urząd pracy (ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu) o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Do podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy nie jest konieczna rejestracja w urzędzie pracy. Wystarczy tylko ww. powiadomienie wysłane do urzędu przez pracodawcę. Dotyczy to zarówno obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. oraz tych, którzy są obywatelami Ukrainy posiadającymi legalny pobyt na terytorium RP.

W innych przypadkach mają zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS