Zasady naboru do służby w Policji - kolejne spotkanie informacyjne 20.01.2022


Informujemy, że w dniu 20.01.2022r. o godzinie 12.00, w sali numer 10 Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby w Policji (wymagania formalne do pracy w Policji, predyspozycje zawodowe, postępowanie kwalifikacyjne), w którym mogą wziąć udział osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie.
Zapisy dla osób zarejestrowanych – stanowisko doradcy klienta (I piętro); osoby niezarejestrowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do sali numer 10.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS