Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach PO WERPowiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o zakończeniu naboru wniosków na staże dla osób do 30 roku życia w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 


 Ponadto przypominamy, że nadal przyjmowane są wnioski na zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS