Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, mija dnia 08.04.2016 r., o godzinie 15:30.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS