Zakończenie przyjmowania wniosków na 6 miesięczne staże!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 14.11.2017 r. nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie 6 miesięcznych staży zostaje zakończony.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS