Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


Informujemy, że z dniem 21.08.2019 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS