Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach PO WER (IV)Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonego na zorganizowanie staży w 2018 roku w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dniem 17.08.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS