Zakończenie naboru wniosków na dotacje dla osób do 30 roku życia

W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonego na przyznanie osobom bezrobotnym do 30 roku życia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o zakończeniu naboru wniosków na ww. formę wsparcia. Zgodnie z harmonogramem kolejny nabór wniosków w ramach projektu zostanie uruchomiony w 2019 roku.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS