Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dotacji i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wznawia nabór wniosków o:
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 dnia każdego miesiąca do wyczerpania przyznanego na 2017 rok limitu środków. Najbliższy nabór wniosków odbędzie się w terminie od 1 do 16 sierpnia br.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS