Wstrzymanie wniosków w ramach środków PFRON.


W związku z wyczerpaniem limitu środków z PFRON przeznaczonych na:
- sfinansowanie kosztów szkoleń,
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 10.06.2016 r., wstrzymuje przyjmowanie wniosków na ww. formy.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS