Wstrzymanie wniosków o zorganizowanie stażu!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 25 lutego 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Ponadto informujemy, że urząd ubiegał się będzie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, którego organizowane będą staże dla osób do 30 roku życia.

Informacja o dodatkowych środkach dostępna będzie na stronie internetowej urzędu.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS