Wstrzymanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z dniem 29.05.2015 r. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, informacja o kolejnym naborze wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS