Wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


Powiatowy Urzad Pracy w Bełchatowie informuje, iż  w związku z wyczerpaniem limitu środków w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia wstrzymuje nabór wniosków od dnia 03.09.2018r.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS