Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż z dniem 04.04.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski należy składać minimum 30 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia wskazanej we wniosku.
Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS