Unijne pożyczki na inwestycje w województwie łódzkim


Informujemy o możliwości ubiegania się o pożyczkę unijną w ramach Inicjatywy JEREMIE przez Przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Więcej informacji na temat wsparcia znajduje się na stronie interentowej: www.jeremie.com.pl


Oprocentowanie pożyczki już od 2.36%. Maksymalny okres spłaty do 60 m-cy (5lat). Bez prowizji!

Finansowane jest 100% inwestycji brutto (nie wymagamy jest wkład własny).

W ramach środków z pożyczki można zakupić a także sfinansować m.in.:

- nieruchomości,

- grunty,

- środki transportu (w tym osobowe),

- sprzęt, wyposażenie,

- budowy, rozbudowy, modernizacje obiektów.

Finansowane są także inwestycje już rozpoczęte.

 

Szczególowe informacje udziela:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, tel. 44 634 10 06 www.frgz.pl

Konsultanci: 665 945 800, 606 314 854, 606 917 070

Informacje można uzyskać także w placówkach zamiejscowych Fundacji na  terenie Bełchatowa (Urząd Miasta), Piotrkowa Tryb (Starostwo Powiatowe)., Zduńskiej Woli (Urząd Miasta).

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS