TARGI PRACY KUTNO


Tragi Pracy dbędą się 30 maja 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury przy ul. St. Żółkiewskiego 4, wstęp wolny
Organizatorzy zapewniają:
- oferty pracy krajowe i zagraniczne, w tym w branży technicznej
- oferty edukacyjne kształcenia zawodowego
- oferty szkolenia i kształcenia ustawicznego
- możliwość indywidalnych konsultacji u doradcy zawodowego i bezpłatnego wykonania testu z zakresu zainteresowań zawodowych i predyspozycji przedsiębiorczych
- informacje o usługach Powiatowago Urzędu Pracy w Kutnie
- możliwość wymiany informacji między osobami poszukujacymi pracy i pracodawcami
- wystawa sprzętu specjalistycznego
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS