Stowarzyszenie PROREW rozpoczyna realizację projektu pn. „W dobrym kierunku”


Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

- ukończyły 18 lat,

- zamieszkują na terenie woj. łódzkiego,

- są bierne zawodowo [dla nie pracujących, osób będących na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, uczących się (studenci studiów wieczorowych i zaocznych)],

- są bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,

- są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby z niepełnosprawnością (o stopniu znacznym/umiarkowanym lub z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby korzystające z pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

 

Projekt zapewnia wsparcie w postaci:

- Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych

- Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

- Szkolenia zawodowe

- Staże i pośrednictwo pracy

- Zatrudnienie subsydiowane

 

Osoby uczestniczące w projekcie mają zapewnione:

- zwrot kosztów dojazdu,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,

- profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),

- materiały szkoleniowe,

- możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

- ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Mastalerz Izabela, Tel.: 577 353 252, e-mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Kupis Urszula, Tel.: 577 353 252, e-mail: u.kupis@stowarzyszenieprorew.pl

Urząd pracy
Kalendarium
Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS