Środki z rezerwy FP na staże i prace interwencyjne


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprasza Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych!!!


W związku pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na zorganizowanie staży i prac interwencyjnych aktualnie przyjmowane są wnioski w ramach programów:
 • Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie bełchatowskim,
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w powiecie bełchatowskim,
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat w ramach Programu Regionalnego.

Ponadto informujemy, że PUP w Bełchatowie posiada jeszcze środki na zorganizowanie staży w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Priorytetowo traktowane są osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotni w wieku 50+.

Z uwagi na ograniczony budżet posiadanych środków prosimy o niezwłoczne składanie kompletnie wypełnionych wniosków w Sekretariacie urzędu (p. 1.12 I piętro).

Więcej informacji nt. ww. programów można uzyskać w siedzibie urzędu:
 • staże, pokój nr 25, tel. 44 631-40-57
 • prace interwencyjne, pokój nr 21, tel. 44 631-40-47.


Zapraszamy do współpracy!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Bawełniana 3, 97 - 400 Bełchatów


 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS