Jak nie dotacja to co? Środki zwrotne w ramach JEREMIE


Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego  zapraszają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wykorzystania środków zwrotnych. 

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą tzw. ”start-upy”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 30.03.2016 r. w godzinach 10:00 – 13:30 (rejestracja od godziny 9:45) w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w danym spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do pobrania: 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS